Štrukturálna škodlivosť terapie umožňujúcej zmenu, existujú dôkazy? – Agnieszka Marianowicz (Slovak)

Published

Duration

01:11:55

Channel

2020 Conference - Slovak

Content Type

Video

Source

Conference